Χρονορελέ Διπλού Χρόνου

N520 

 

Περιγραφή

Χρονορελέ το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε την διάρκεια για κατάσταση ON του ρελε εξόδου και την
διάρκεια για κατάσταση OFF.

Πραγματοποιεί κυκλο ΟΝ-OFF με επιλογή διαφορετικού χρόνου για ΟΝ και για OFF

Δυνατότητα επιλογής 1 έως 30 sec και 1 έως 15 min

Δυνατότητα μετατροπής χρόνων κατόπιν ζήτησης!!!

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Τάση τροφοδοσίας                    230 V ac ~/50HZ

Επαφή ρελέ εξόδου                   10A 250V~

Τρόπος σύνδεσης                        Βάση τύπου λυχνίας 8 ποδών.

Περίβλημα                                        Αυτοσβηνόμενο πλαστικό κουτί διαστάσεων 8Χ3,6Χ7,5cm

Κατηγορία προστασίας              ΙΡ20Β

Θερμοκρασία λειτουργίας        -20 +50 C (-4 +122 F)

Ενδεικτικό LED                               Ενδειξη λειτουργίας ρελέ ΟΝ