Τριφασικός επιτηρητής τάσεως ραγας

N510XR 

 

Περιγραφή

* Συσκευή που χρησιμοποιήται για να ελέγχει την πτώση ή την έλλειψη μιας και περισσοτέρων  φάσεων

καθώς και διαδοχή τους σε τριφασικά κυκλώματα 400 Vol ac.

* Το ρελέ εξόδου ενεργοποιήται όταν η τροφοδότηση και η διαδοχή  των τριών φάσεων είναι  σωστή.

*Έχει ενσωματομένο χρόνο ενεργοποίησης 3 sec και απενεργοποίησης 1sec.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Τάση τροφοδοσίας                            400 Vac ~/50HZ

Επαφή ρελέ εξόδου                          10A   250V~

Τρόπος σύνδεσης                             Κλέμα 6 επαφών.

Περίβλημα                                             Αυτοσβηνόμενο πλαστικό κουτί  ράγας 2 module

Κατηγορία προστασίας                 ΙΡ20Β

Θερμοκρασία λειτουργίας          -20 +50 C    (-4  +122 F)

Ενδεικτικό  LED                                  Ενδειξη λειτουργίας ρελέ ΟΝ κόκκινο

Ενδεικτικό  LED                                  Ενδειξη τροφοδοσίας πράσινο

Ανοχή                                                      -25% ανα φάση ή -15% ταυτόχρονα και στις τρεις φάσεις.